Aleksandra Kołodziejczyk

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych, terapeuta pedagogiczny, behawioralny i ręki z kilkuletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, studiów magisterskich z zakresu Diagnozy i terapii pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy dotyczące rozwijania umiejętności społecznych, diagnozy i terapii pedagogicznej, wsparcia nauki pisania i czytania czy treningu umiejętności poznawczych.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, by każdemu dziecku pomóc odkryć jego potencjał i zasoby, którymi dysponuje.

Prowadzę zajęcia z zakresu:

  • Terapii ręki oraz diagnozy;
  • Treningu umiejętności społecznych;
  • Terapii pedagogicznej – dzieci i młodzież z SPE posiadającymi opinię lub orzeczenie;
  • Trudności szkolnych;
  • Diagnozy funkcjonalnej;
  • Terapii Autyzmu oraz zaburzeń neurorozwojowych;
  • Terapii zachowań trudnych.

A także warsztaty i konsultacje dla dzieci i rodziców z zakresu wsparcia i edukacji psychopedagogicznej.

Skip to content