Terapie rodzinne

Psychoterapia rodzin jest formą pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie psychiczne.

Problemy rodzinne nie ograniczają się tylko do patologii o podłożu społecznym. Niekorzystne zjawiska objawiające się w zachowaniu dzieci lub konflikty mogą wynikać z konkretnych modelów wychowawczych, a także braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków. Na funkcjonowanie rodziny wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją czy brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów, czasem również konfliktów nieuświadomionych.

Potrzeba skorzystania z psychoterapii rodzinnej nie powinna wywoływać zakłopotania, podobnie z resztą jak uczestnictwo w innych rodzajach pomocy psychoterapeutycznej. Rozwój emocjonalny i społeczny każdego człowieka w bardzo dużym stopniu zależy bowiem od sytuacji rodzinnej. W końcu to osoby bliskie są podstawową komórką społeczną, do której należy się od najmłodszych lat.

Wszelkie napięcia i nierozwiązane problemy mogą uwidaczniać się w zachowaniu dziecka, nastolatka, a także opiekunów. Unikanie konfrontacji lub nierozmawianie o trudnościach mogą odbijać się również na dorosłym życiu i ujawniać w negatywnej formie. Jeżeli samodzielne rozpracowanie problematycznych kwestii jest utrudnione lub niemożliwe, właśnie psychoterapia rodzin stanowi zalecane rozwiązanie.

Możliwości uczestnictwa w psychoterapii rodzina może poszukiwać na własną rękę, ale czasem taka sugestia może wypłynąć od lekarza rodzinnego lub psychologa. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy psychoterapia rodzinna to odpowiednia dla nas forma pomocy, najlepiej udać się do Psycho Clinic DIES MEI. Podczas spotkania z odpowiednim specjalistą dowiemy się, na czym polega psychoterapia i czego można po niej oczekiwać.

Powodem zgłoszenia się na psychoterapię rodzinną mogą być konkretne sytuacje, które przyczyniły się do powstania kryzysu rodzinnego. Przykładem takiej sytuacji jest poważna choroba któregoś z członków rodziny, zmiana warunków życiowych lub jasno zdefiniowany konflikt. Czasem źródło problemów rodzinnych trudno jest wykryć, szczególnie gdy mamy do czynienia jedynie z objawami, np. częstymi kłótniami, problemami wychowawczymi, niechęcią do rozmowy, współpracy czy ignorowaniem swojej roli w gospodarstwie domowym. Sytuację łatwiej rozłożyć na czynniki pierwsze z pomocą psychoterapeuty.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby (grupa młodzieży, grupa kobiet, grupa mężczyzn, grupa rodziców), które łączą podobne problemy i trudności. Grupy w Psycho Clinic DIES MEI mają charakter formalny, organizowane przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content