priscilla-du-preez-aPa843frIzI-unsplash

Idea utworzenia Psycho Clinic Dies Mei zrodziła się na przełomie roku 2020/2021 na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie funkcjonowania Fundacji Dies Mei a także trudności osób, z którymi się spotykaliśmy.

Wyciągamy pomocną dłoń do wszystkich, którzy są w trudnym dla siebie okresie życia. Staramy się zrozumieć i pomóc wszystkim osobom szukającym wsparcia w radzeniu sobie z depresją, lękiem i innymi problemami psychicznymi będącymi źródłem szeroko rozumianego dyskomfortu.

Jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych przyszłych klientów dlatego skrupulatnie dobieramy profesjonalną kadrę świadczącą usługi. Mamy ogromne doświadczenie w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym, borykającym się z niską oceną własnej wartości, zalęknionymi czy chcącymi podjąć trudne decyzje skutkującymi dużymi zmianami w życiu. Docieramy do młodzieży aby pomóc zrozumieć im ich talenty, którymi dysponują oraz wspieramy w określeniu przyszłej ścieżki zawodowej (doradztwo zawodowe). W ramach Psycho Clinic Dies Mei oraz Fundacji Dies Mei gromadzimy osoby z doświadczeniem na wielu płaszczyznach życia społecznego, zdrowotnego i biznesowego. Dlatego też posiadamy wiele kompetencji, które są niezbędne do udzielania pomocy ale również dające możliwość wskazania kierunku rozwoju osobistego.

Skip to content