Głównym celem badania psychologicznego jest wsparcie procesu diagnostycznego przeprowadzanego przez lekarza psychiatrę. Ponadto jest użyteczne w obieraniu strategii terapeutycznej, zwłaszcza jeśli dotyczy diagnozy osobowości.

Badanie przy użyciu testu MMPI-2 (Minnesocki Wielkowymiarowy Inwentarz Osobowości)w najnowszej aktualnej wersji przeprowadza psycholog i dotyczy ono osób dorosłych. Badanie za pomocą najbardziej rozbudowanego i rzetelnego kwestionariusza MMPI 2 jest ważnym elementem diagnozy zaburzeń takich jak zaburzenia afektywne, lękowe, psychotyczne oraz struktury osobowości.

Przebieg badania:

  • spotkanie diagnostyczne zaplanowane jest na 2 godziny.
  • podczas wizyty psycholog przeprowadza wywiad a następnie klient wypełnia kwestionariusz MMPI-2 w wersji papierowej.
  • opis oraz interpretację testu klient otrzymuje w ciągu tygodnia w wersji papierowej.
  • istnieje dodatkowa możliwość sporządzenia rozszerzonej opinii.

Użyteczność badania:

  • w przypadku zaleconej przez sąd oceny struktury osobowości.
  • w przypadku zlecenia przez psychiatrę prowadzącego stanowi ważne źródło informacji przy diagnozie zaburzeń psychicznych oraz osobowości.
  • w przypadku rekrutacji kandydatów do pracy zlecone przez pracodawcę, do służby wojskowej, policyjnej itp. stanowi narzędzie przesiewowe.

Badanie odbywa się w gabinecie pod opieką specjalisty z należytą dbałością o komfort klienta.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content