Adrianna Szulakiewicz

Psycholog

Terapia psychologiczna indywidualna – 175 zł- możliwe konsultacje online

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną dziecka i dorosłego. Ukończyłam Społeczna Akademie Nauk w Łodzi, aktualnie swoją wiedze poszerzam na SWPS w Warszawie w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce.

Moje doświadczenie w pracy zawodowej jako psychologa głównie opiera się na pracy z dziećmi, młodzieżą (w wieku 4-19 lat) i ich rodzicami, ale również z doroslymi.

Dotychczas pracowałam w świetlicach środowiskowych, fundacjach, Domu Dziecka oraz Przedszkolu.

Moje wsparcie może mieć charakter krótko lub długoterminowy, w zależności od specyfiki zgłaszanych problemów.

Pomagam w rozwiązywaniu różnych problemów w zakresie:

depresja, współuzależnienie, przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna); interwencja kryzysowa, wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi/rodzicami lub/i innymi osobami z bliskiego otoczenia (nieporozumienia, sytuacje konfliktowe). zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nastroju i osobowości, stres pourazowy, niska samoocena, wycofanie społeczne, trudności w komunikacji, utrzymaniu relacji, problemy w związku.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół wspierania rodziny i osób dorosłych w odkrywaniu zasobów, które pozwalają pokonać różne kryzysy. Szczególnie ważne dla mnie jest, aby w życzliwej i bezpiecznej atmosferze udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży, ich możliwościach rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.

W Poradni Prowadzę również konsultacje dla rodziców z zakresu trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz zdiagnozowanie przyczyny zgłaszanych trudności.

Psychologia to dziedzina niezwykle obszerna, ponieważ zajmuje się człowiekiem we wszelkich możliwych kontekstach i uwarunkowaniach, dlatego ważne jest aby do każdego klienta podchodzić ze szczególnym zrozumieniem, wsparciem oraz życzliwością, by maksymalizować efektywność udzielanej pomocy. Moim najważniejszym celem jest aby odpowiednio udzielić wsparcia osobie w kryzysie.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content