ALICJA3 - Kopia

Alicja Rasmus

Psycholog terapeuta

Odkryj siłę rozwiązań w terapii

Jestem psychologiem z blisko 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w pomocy psychologiczno terapeutycznej w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), w którym efekty określane są jak najbardziej konkretnie i wypływają z potrzeb i możliwości jednostki.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i Laboaratorium Psychoeduakacji a także certyfikację I i II stopnia CTSR. Jestem certyfikowanym coachem International Coaching Community a wieloletnie doświadczenie w coachingu indywidualnym wykorzystuję również w pracy terapeutycznej.

Bliskie mi jest przekonanie, że wszystkie możliwości jakich potrzebujemy, aby sobie poradzić i przejść przez trudne sytuacje, są w nas. Terapia/ wsparcie psychologiczne, pomaga je dostrzec, nauczyć się z nich korzystać i używać swojego naturalnego potencjału do osiągnięcia tego czego pragniemy i potrzebujemy.

Obszary wsparcia:

Kryzysy emocjonalne

wsparcie w identyfikowaniu konkretnych strategii radzenia sobie z intensywnymi emocjami, umożliwiając znalezienie sposobów na zmniejszenie stresu, regulację emocji oraz budowanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Zaburzenia lękowe

terapia koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, pomagając osobom w radzeniu sobie z lękiem poprzez szukanie konkretnych sposobów redukcji stresu, kontrolowania uczuć niepokoju i wzmocnienia umiejętności radzenia sobie z lękiem. Terapia pomaga odkryć praktyczne metody zarządzania lękiem, co może przynieść ulgę i umożliwić rozwijanie zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Pomoc w kryzysach życiowych

przez skupienie uwagi na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla obecnego problemu, terapia umożliwia klientom identyfikację ich zasobów i możliwości, aby wspólnie znaleźć praktyczne kroki do ich rozwiązania, co pomaga odzyskać poczucie kontroli i zmierzyć się z trudnościami w bardziej konstruktywny sposób.

Trudności partnerskie, relacyjne

wsparcie koncentruje się na tworzeniu konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i poprawy relacji. Pomaga skupić się na tym, co już działa dobrze w związku, identyfikując konkretne kroki, które mogą zwiększyć zrozumienie, komunikację i poprawić jakość relacji oraz bezpiecznej eliminacji tego co w relacji nie działa. Poprzez skierowanie uwagi na przyszłość i możliwe rozwiązania terapia umożliwia rozwijanie zdrowszych nawyków, które wzmacniają relację i pomagają pokonywać trudności.

Kryzys wieku średniego

terapia skupia się na konkretnych sposobach radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i zmianami życiowymi, pomaga klientowi zidentyfikować swoje cele, wartości i zasoby, aby znaleźć praktyczne kroki do adaptacji do zmian, budowania nowych perspektyw i odnalezienia równowagi w tej fazie życia. Poprzez koncentrację na konstruktywnym podejściu do zmian terapia umożliwia klientowi znalezienie nowych sposobów rozwoju i adaptacji w trakcie kryzysu wieku średniego.

Potrzeba większej świadomości i samorealizacji

Wsparcie terapeutyczne pomaga klientowi zidentyfikować swoje cele, wartości oraz mocne strony oraz uczy wykorzystania ich do osiągnięcia zamierzonej samoświadomości i rozwoju osobistego. Poprzez kierowanie uwagi na poszukiwanie konkretnych kroków do realizacji celów i rozwijania zdrowych nawyków terapia umożliwia klientowi osiąganie większej samoświadomości, co sprzyja dalszemu rozwojowi i samorealizacji.

Pomoc ofiarom mobbingu, molestowania

Terapia daje możliwość wyrażenia swoich uczuć, zrozumienia ich i stopniowego pokonywania skutków traumatycznych doświadczeń, co prowadzi do zdrowienia emocjonalnego i psychologicznego.

– Pomoc w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, zapewnienie przestrzeni do wyrażenia emocji i pracy nad ich akceptacją.

– Pomoc w przepracowaniu skutków psychicznych i emocjonalnych traumy, wspieranie w przezwyciężaniu lęku, depresji czy zaburzeń ze stresu pourazowego.

– Wsparcie w przywracaniu poczucia pewności siebie i godności.

– Nauka zdrowszych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

– Pomaganie w budowaniu zdrowszych relacji społecznych, pozwalające na stopniowe odbudowywanie zaufania do innych ludzi.

– Wsparcie w procesie akceptacji samego siebie po traumie, a także w wypracowaniu zdrowszych wzorców myślenia o sobie.

Certyfikacje:

– Ukończony kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom podstawowy i zaawansowany (CTSR I i II)

– Uprawnienia do stosowania testów psychologicznych

– Certyfikacja Neads-Based Coaching

– Certyfikowany Coach International Coaching Community

– Ukończony kurs Team Coaching ICC

– Certyfikowany konsultant Extended Disc

– Certyfikacja trenera EQudo

– Certyfikacja Train the Trainer metodologii Points of You

Skontaktuj się z nami

    Skip to content