Beata Klepacz

Logopeda

Logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany, dogoterapeuta, terapeuta ręki. Od lat współpracuje ze stowarzyszeniem Dogo4Logo. Ukończyła studia podyplomowe oraz liczne kursy doskonalące w zakresie logopedii.Stale podnosi swoje kwalifikacje, aby w swojej pracy korzystać z najnowszych doniesień naukowych. W obrębie jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące trudności w nabywaniu języka przez dzieci oraz terapia miofunkcjonalna.

Celem pracy logopedy jest poprawa umiejętności najmłodszych w komunikowaniu się ze światem. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby atmosfera była jak najbardziej przyjazna. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie, odpowiednio określając plan terapii i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

OFERTA:

diagnoza logopedyczna i terapia:

– wady wymowy

– opóźniony rozwój mowy

– terapia miofunkcjonalna

– mowa bezdźwięczna

– całościowe zaburzenia rozwoju

– afazja

– zajęcia rozwijające motorykę małą

– terapia ręki

– profilaktyka logopedyczna

– przygotowanie do nauki w szkole

– nauka czytania na bazie metody symultaniczno-sekwencyjnej

-praca z dziećmi z problemami szkolnymi w zakresie: czytania i pisania, poszerzania zasobu słownictwa, zarówno czynnego jak i biernego, dysleksji.

Skip to content