Magdalena Wojtalik

Psycholog diagnosta

Terapia psychologiczna indywidualna – 175 zł, badanie MMPI – 450 zł

Jestem psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji po całościowym szkoleniu w Fundacji Vis Salutis oraz psychoterapeutą na początku czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Interego. 

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Obecnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie naukowo zajmuję się zjawiskiem nawrotu w uzależnieniu od alkoholu.

Doświadczenie jako psycholog diagnosta zdobywałam rekrutując kandydatów do służby wojskowej i zdobywam pracując na oddziale psychiatrycznym oraz psychiatrii sądowej pisząc opinie psychologiczne oraz występując w roli biegłego. Doświadczenie terapeutyczne w obszarze uzależnienia i współuzależnienia pracując w poradni leczenia uzależnień, ośrodku długoterminowym dla osób uzależnionych oraz punktach konsultacyjnych. Regularnie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Pracuję z osobami dorosłymi w zakresie:

  • diagnozy psychologicznej, która stanowi zarówno uzupełnienie informacji dla lekarza psychiatry przed postawieniem diagnozy jak i pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej. W swojej pracy bazuję na wystandaryzowanych narzędziach diagnostycznych.
  • wsparcia psychologicznego w kryzysie, trudnościach w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej, trudnościach w radzeniu sobie z emocjami oraz stresem, spojrzeniu na doświadczane trudności z szerszej perspektywy i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
  • psychoedukacji na temat zaburzeń psychicznych takich jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa oraz schizofrenia, zarówno dla osób chorych jak i  ich rodzin. Opowiem jak dbać o swój dobrostan oraz zapobiegać nawrotom. 
  • terapii uzależnień od substancji i czynności – uzależnienia behawioralne. 
  • terapii osób współuzależnionych.

W zależności od potrzeb spotkania mogą mieć charakter regularny – długoterminowy lub krótkoterminowy.

W swojej pracy stawiam na uważne bycie tu i teraz z klientem, życzliwość oraz ciekawość drugiego człowieka. Z każdym staram się stworzyć relację opartą na zrozumieniu i akceptacji, gdyż głęboko wierzę, że taki kontakt z drugim człowiekiem jest czynnikiem leczącym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content