Monika Broniecka

Pedagog

Terapia pedagogiczna – 140 zł

Monika Broniecka  jestem pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia związane z terapią i wychowaniem małego dziecka.

Od wielu lat pracuję w szkolę podstawowej. Jestem wychowawcą klasy, ale także prowadzę zajęcia indywidualne dla dzieci z problemami z nauką. Moją pasją jest ortografia. Napisałam Program ,,W krainie Pani Ortografii”, którym pokazuję, że nauka ortografii wcale nie musi być trudna.

Współpracuję również z redakcją bloga dla rodziców BabyBoom, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem prywatnie jako matka i zawodowo jako nauczyciel z pasją.

W naszej poradni:

  • wspieram i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
  • przeprowadzam diagnozę gotowości szkolnej,
  • pracuję indywidualnie i grupowo z dziećmi, które mają trudności z czytaniem i pisaniem (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz nauką matematyki (dyskalkulia),
  • prowadzę  indywidualną Terapię Ręki oraz grupowe zajęcia usprawniające grafomotorykę,
  • udzielam porad pedagogicznych i wsparcia w relacji rodzic – dziecko.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content