CDI 2™- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

650.00 brutto

CDI 2™ to Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży, zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw. To narzędzie psychologiczne wykorzystywane w ocenie obecności objawów depresji u dzieci i młodzieży. CDI 2™ jest jednym z najczęściej używanych narzędzi w dziedzinie psychologii klinicznej i psychiatrycznej. Kwestionariusz ten składa się z pytań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania emocjonalnego i behawioralnego, które są istotne w diagnostyce depresji u dzieci i młodzieży. Badani są proszeni o ocenę swojego samopoczucia, emocji i reakcji na różne sytuacje życiowe. CDI 2™ umożliwia uzyskanie informacji na temat nasilenia i charakteru objawów depresyjnych oraz pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów psychicznych. Wyniki kwestionariusza są wykorzystywane przez specjalistów do diagnozy i planowania skutecznej interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z objawami depresji. Narzędzie to odgrywa ważną rolę w zrozumieniu i wsparciu zdrowia psychicznego najmłodszych.

Dlaczego warto wykonać Test CDI-2 na depresję dla dzieci?

  • Test CDI-2 pozwala na wczesne wykrycie objawów depresji u dzieci, co umożliwia szybszą interwencję i leczenie, co może znacząco poprawić jakość życia dziecka.
  • Wyniki testu pozwalają na dostosowanie terapii i wsparcia do indywidualnych potrzeb dziecka, zapewniając bardziej skuteczną opiekę.
  • Leczenie depresji u dzieci może znacząco poprawić ich funkcjonowanie w szkole, relacje z rówieśnikami i jakość życia rodzinnego.
  • Leczenie stanów depresyjnych u dzieci może pomóc w zapobieganiu przyszłym problemom zdrowotnym i społecznym (np. zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, myśli samobójcze, ciągłe poczucie winy), umożliwiając zdrowy rozwój i przyszłość pełną możliwości.
  • W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

Na wykonanie badania konieczne jest przeznaczenie 3 spotkań, które obejmują: wywiad diagnostyczny, uzupełnienie kwestionariusza, omówienie wyników i przekazanie ich podczas wizyty wraz z opinią na piśmie.

Kategoria:
Skip to content