Konsultacja psychiatryczna

200.00 brutto

Pomagamy w rozwiązywaniu różnych problemów w zakresie depresji, współuzależnienie, przemocy w rodzinie (psychiczna, fizyczna), wsparciu w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi/rodzicami lub/i innymi osobami z bliskiego otoczenia (nieporozumienia, sytuacje konfliktowe). zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach nastroju i osobowości, stresy pourazowego, niskiej samooceny, wycofania społecznego, trudności w komunikacji, utrzymaniu relacji, problemów w związku.

Kategoria:
Skip to content